رژیم آنلاین دکتر مرادی
مرتب سازی بر اساس:

با انتخاب هر رژیم غذایی، توضیحات مربوط به آن رژیم را مطالعه کنید.

رژیم کاهش وزن

1-رژیم کاهش وزن دکتر مرادی به صورت هفتگی بر طبق سفره خانواده تنطیم می شود و برای دو هفته تکرار می شود.

2- مقدار غذاها برای هر روز مشخص می شود و چند غذای جایگزین هم برای ناهار یا شام مشخص می شود که اگر غذایی را دوست نداشتید می توانید از آنها استفاده کنید.

3- در فرم های ارسالی غذاهایی که دوست ندارید در برنامه شما باشد را ذکر کنید و همینطور غذاهایی که به صورت روتین استفاده می کنید را بنویسید تا در برنامه شما از همان غذاها استفاده شود.

4- مقدار کاهش وزن تقریبا 1 کیلو در هفته تنظیم می شود، و از آنجایی که بدن هوشیار است و بعد از دو هفته با مقدار غذا تطابق ایجاد کرده و وزن دیگر کاهش نمی یابد بعد از دو هفته باید رژیم تغییر کند.