محاسبه BMI(اندازه گیری شاخص توده بدنی)

اطلاعات خود را وارد کنید.
* تنها افراد بالای 18سال می توانند در این محاسبه شرکت کنند
BMI
وزن ایده آل
وزن سلامت