پرسش های متداول

بله، در فرمی که مراجعه کننده هنگتم ثبت نام پر می کند، غذاهایی که به صورت روتین در خانواده مصرف می شود را می توانید بنویسید و تقریبا همان غذاها در برنامه شما گنجانده می شود.

سوالی دارید؟ تماس بگیرید

درصورتی که پاسخ خود را پیدا نکردید، می توانید از این طریق سوال خود را با ما مطرح کنید

ارتباط بگیرید